Algemene Voorwaarden
Als je bij mij komt met een hulpvraag en ik start met coaching of therapie dan hebben wij formeel gezien al een “begeleidingsovereenkomst”. Bij bekwame volwassen cliënten is dat voor de wet voldoende. Niet alles in de sessies gebeurt, hoeft dus te worden vastgelegd. Toch is het prettig voor beide partijen als een aantal afspraken goed beschreven staan. Na de intake zet ik die afspraken in een begeleidingsovereenkomst die ik samen met jou opstel. Aanvullend op deze overeenkomst gelden voor alle vormen van begeleiding de Algemene Bepalingen. Daarin staan de professionele standaarden en de huisregels van de praktijk.

Als het om werkgerelateerd vragen gaat en de opdrachtgever een bedrijf is, krijg je van mij een coachvoorstel op maat. Aanvullend op dat voorstel gelden de Algemene Bepalingen Coaching.

Gedragscode
Het is belangrijk dat je je veilig en vertrouwd kunnen voelen als je je door mij laat begeleiden. Daarom conformeer ik mij aan de beroepscode van de VIT, de Vereniging van Integraal Therapeuten waar ik lid van ben.

Klachtenregeling
Mocht je onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst heel graag van jouzelf. Dan hoop ik in een gesprek met jou het probleem te kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kun je een beroep doen op een klachtenfunctionaris die jou kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Je kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT (http://www.vit-therapeuten.nl). In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG (http://www.scag.nl).

Bescherming persoonsgegevens
Om jou goed te kunnen begeleiden heb ik gegevens van je nodig. Je mag ervan uitgaan dat ik jouw gegevens zorgvuldig behandel en jouw privacy waarborg. Dat ben ik ook volgens de wet (AVG) verplicht. In deze privacyverklaring kun je lezen om welke gegevens het gaat en hoe ik met jouw gegevens omga.