TARIEF
Telefonische introductie: kosteloos
Reguliere sessie 90 minuten €100,00
(sessie, huiswerk, terugkoppeling en dossiervoering)
Verkorte sessie 60 minuten  €80,00

Losse sessies zonder traject zijn in overleg mogelijk

Betaling
Bijna alle cliënten willen graag direct na de sessie betalen. Je kunt bij mij niet pinnen maar ik stuur je dezelfde dag nog een bancair betaalverzoek via de app of mail. Als je aanvullend verzekerd bent en jouw verzekeraar de kosten voor de complementaire psychosociale therapie vergoedt, stuur ik je ook die dag een factuur over de mail.

Tarief en Proces

Het Individuele Proces

Investering
Een traject is een investering in jezelf, in jouw kwaliteit van leven. Je investeert niet alleen geld maar vooral jouw tijd, liefde en energie. Hoe meer jij jezelf die zaken waar jij zelf over beschikt gaat gunnen, hoe blijer jij wordt. Dat proces stopt niet als het traject bij mij stopt. Ik loop een eindje met je mee, zo lang als wenselijk. Mijn begeleiding kun je zien als steun om jou weer bij jezelf te brengen zodat je op eigen kracht verder kunt. Ik geef jou daarbij zo veel mogelijk hulpmiddelen mee voor onderweg. In de begeleiding zijn globaal drie fases te onderscheiden. Maar niets is in beton gegoten. Jij zeker niet, daar gaan we jou juist uit bevrijden. Maar het geeft je wel wat houvast en een idee van het proces.

Introductie
De eerste introductie met mij is een telefonisch of skype consult van 30 minuten op afspraak. Natuurlijk geeft de informatie op deze site je al een idee maar het is altijd fijn om elkaar even te spreken. Na afloop maak ik een kort begeleidingsvoorstel voor je en besluit jij of je een eerste fase van een traject bij mij gaat volgen. Aan deze kennismaking zijn geen kosten verbonden.

Fundament leggen (fase 1)
De eerste fase van het traject bestaat uit het verhelderen van je vraag en vergroten van je kracht. Dat geeft al rust en beweging tegelijk. Ik stel een begeleidingsplan op waarin we ons beide kunnen vinden. Daarin kunnen ook andere activiteiten of aanvullende disciplines worden opgenomen. De investering van deze eerste fase bestaat uit reguliere sessies van 90 minuten, huiswerk en tussentijdse terugkoppeling naar mij. De sessies zijn in principe elke week of om de week.

Kern fase (fase 2)
In de tweede fase werken we meer aan de kern van je vraag. Dit kan best pittig zijn. Je kunt na de sessie nog lichamelijk reacties verwachten. Zorg dat je in deze fase extra tijd en rust neemt voor jezelf. Geef je ommekeer een echte kans en neem jezelf serieus. Neem je sessies op en luister ze thuis na, houd je reflectiedagboek bij en maak ruimte voor lichaamsbeweging. Ook in deze fase werken we met reguliere sessies van 90 minuten.

Integratie (fase 3)
Je nieuw vrijgekomen energie wil natuurlijk een plek in je leven. Dan ga je de vruchten plukken van je eerdere werk. Ik steun je om nieuwe stappen te zetten. In de loop van deze fase kunnen we de frequentie van de sessies gaan afbouwen naar eens in de drie tot vier weken en eventueel de sessietijd verkorten naar 60 minuten. Aan het eind van deze fase voel je dat je weer op eigen kracht verder wilt en kunt.