Zijnsoriëntatie

Zijnsoriëntatie is geen term die gelijk lekker resoneert. Dat deed het in elk geval niet direct bij mij. Maar toen ik me er in ging verdiepen, kreeg ik precies wat ik zocht: vrijheid, kennis, waarheid, wijsheid en rust. En dat is ook datgene waar veel hoogsensitieve mensen naar op zoek zijn.

Veel (psycho)therapeuten zijn opgeleid in de westerse psychologie en westerse geneeskunde. Deze wetenschappen bieden een vrij materiële kijk op de mens en op het leven. Wetenschappelijk bewezen is iets als de uitkomst van onderzoek steeds hetzelfde is. Dus als iets een “vaste vorm” heeft. En dat is in de menswetenschap eigenlijk ingewikkeld. Als we onszelf gaan benaderen en bestuderen als vast, zetten we onszelf ook vast. Veel vaster dan we in essentie zijn. De oosterse geneeskunde benadert en onderzoekt het leven op een andere manier en komt tot een veel meer dynamische en energetische visie. De oosterse wijsheid kent daarnaast een meer spirituele levenshouding die veel meer vrijheid en verlichting brengt in het leven.

Al die visies en benaderingen hebben hun eigen kracht en waarde. Er ontstaan over de wereld binnen de psychotherapie steeds meer stromingen die deze twee visies combineren en integreren. Een van die stromingen in Nederland is de Zijnsoriëntatie. Je zou Zijnsoriëntatie kunnen zien als “the best of both worlds”. Voor mij is het een benadering die daadwerkelijk recht doet aan een holistische mensvisie en leidt tot meer lichtheid in het bestaan. Dat alleen al maakt deze visie voor mij waardevol. Juist voor mensen voor wie het leven lange tijd heel zwaar heeft aangevoeld.

Het uitgangspunt bij Zijnsorientatie is dat ieder mens in de kern spiritueel en heel is. Door het leven wordt je fysiek, sociaal en psychisch gevormd. Tegen die vorm zeggen we dan “ïk”. Maar dat is slechts de vorm die je hebt aangenomen. Achter die vorm ben je veel ruimer en ongeschonden. En ergens diep in jezelf weet je dat ook. Het is echt mogelijk om steeds een nieuwe vorm aan te nemen. Een vorm die liefdevoller is naar jou en daarmee ook liefdevol naar de wereld.

In de Zijnsgeoriënteerde begeleiding maak je weer contact met die bron. En dat contact is in mijn ogen voor elk mens een verademing. Het geeft jou veel meer levensruime dan je beperkte versie die je van jezelf hebt gemaakt. In die Zijnsdimensie ervaar je dat je verbonden bent met alles wat leeft en dat er bronnen van nieuwe energie en wijsheid zijn. Vanuit die bron kun je jezelf helen.

Zijnsoriëntatie haalt je uit de wereld en brengt je terug bij jezelf. Het maakt je vrijer en onafhankelijker en geeft je de kans jezelf meer tot bloei te brengen.