Burn-Out

Als we in harmonie zijn met onszelf en met onze omgeving voelen we rust. Rust is iets wat de meeste mensen, maar zeker mensen met een burn –out al lange tijd kwijt zijn. We weten vaak niet eens meer hoe rust voelt. We zijn gewend geraakt aan een hoog tempo van leven en aan onder spanning staan. Ogenschijnlijk houden we dat erg goed vol. Maar de eerste lockdown als onderdeel van de Corona maatregelen kwam voor veel mensen niet ongelegen.

Vaak koppelen we burn-out aan te lang en te hard werken. Maar dat leidt vooral tot oververmoeidheid. Bij burn out hebben we lang te maken met innerlijke onrust en negeren we langdurig onze oranje verkeerslichten. We zetten er zelfs nog een tandje bij als we er te veel last van krijgen. We raken vertrouwt met de spanning en beginnen te geloven dat dit bij ons of bij het leven hoort. Dat laatste is overigens niet vreemd. De westerse samenleving is helaas in toenemende mate gericht op dat extra tandje. Maar het lichaam kan die spanning na enige tijd niet meer een het zet het sein op rood. Dan kunnen we echt niet meer door.

Constant onder spanning staan en tegen onze eigen stroom in leven houden we op den duur niet meer vol. En dat is ook niet de bedoeling. Het leven tikt namelijk op onze schouder dat we het kalmer aan moet doen en van spoor moet wisselen. Als het echt niet meer gaat, zet het leven ons stil. We noemen dat burn-out maar het betekent eigenlijk:  tijd voor bezinning en vernieuwing. We zien dit breed in onze samenleving gebeuren. Zo breed dat burn out echt geen individueel vraagstuk meer kan zijn.

In de praktijk kijk ik wel naar jouw situatie. Vaak koppelen we burn-out aan werk maar soms zijn er veel meer factoren die spelen waardoor je over je grenzen heen kunt gaan. We werken daarom op alle niveaus en op alle terrein van het leven. Stap voor stap, passend bij jouw energie werken we aan je herstel. We gaan niet terug naar jouw oude vorm, maar laten van binnen uit een nieuwe versie van jou ontstaan.  Een fase van bezinning en vernieuwing.